Köp eller leasa interaktiva lösningar
Vi hjälper dig hela vägen

010-150 06 00 | info@netsmart.se

Det är viktigt att du köper produkter av en Netsmart ackrediterad återförsäljare

Vad är en Netsmart ackrediterad återförsäljare? 


Netsmart AB är svensk distributör med ett direkt samarbete med leverantörerna. Netsmart har byggt upp ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som säkerställer att du som kund får ett professionellt bemötande i alla led, från valet av produkter och utbildning till installation och teknisk support.

SMART ackrediterad återförsäljare

SMART Technologies, leverantör av bland annat SMART Board och SMART Learning Suite, ställer ytterligare krav på sina SMART ackrediterade återförsäljare.