Varför SMART ackrediterad återförsäljare

SKOLA

Skolor och förskolor som köper produkter från SMART Technologies av våra SMART ackrediterade återförsäljare

har tillgång till särskilda förmåner såsom full garanti, medlemskap i vår användarförening SMART Klubben med nätverksträffar och support.


SMART ackrediterad återförsäljare ger dig tillgång till:


  • Återförsäljare och installatörer utbildade av Netsmart som är väl förtrogna med SMART produkter. En SMART ackrediterad återförsäljare kan alltid vända sig till expertisen på Netsmart AB. En icke-ackrediterad återförsäljare är inte expert på SMART.
  • En ackrediterad återförsäljare garanterar att produkten är svensksåld och att du som kund får service utförd i Sverige. Köper du av en icke ackrediterad återförsäljare riskerar du att service sker utomlands.
  • Full trygghet och garanti i Sverige. En icke-ackrediterad återförsäljare kan inte erbjuda samma fördelaktiga garanti på SMART produkter.
  • Lokal support av SMART certifierad tekniker i Sverige. En icke-ackrediterad återförsäljare skickar supportärenden utomlands vilket tar lång tid och är krångligt för kunden.
  • Certifierad SMART Utbildning i flera steg som säkerställer investeringen nu och i framtiden, med möjlighet att bli SMART Diplomerad Skola. En icke-certifierad utbildare har ingen kontakt med SMART Technologies i Kanada, har inte rätt att utfärda diplom och har inte samma kunskap om produkterna och utvecklingen inom SMART.
  • Medlemskap i SMARTKlubben med 25 000 medlemmar och 2200 lektioner och aktiviteter. På SMARTKlubben finns instruktionsfilmer, forum för erfarenhetsutbyte, det svenska galleriet och mycket annat. Om du köper en SMART produkt av en icke-ackrediterad återförsäljare måste skolan betala en inträdesavgift till SMARTKlubben på 5990 kronor.
  • Kostnadsfri SMART Skolledarutbildning, nätverksträffar, workshops och inspirationsträffar runt om i hela landet, under ledning av SMART Certifierade utbildare.
  • Möjlighet att bli en SMART Exemplary Educator (SEE), ett internationellt nätverk av pedagoger över hela välden.
  • Ett auktoriserat samarbete direkt med tillverkaren SMART Technologies som garanterar lagstadgat producentansvar för hantering av elektroniska produkter.
  • Snabba leveranser direkt från vårt centrallager i Malmö.